Yến Hũ Chưng Sẵn Không Đường LamNest

Yến Hũ Chưng Sẵn Không Đường LamNest

  • 47.000 đ 55.000 đ
  • 225

👍 30 % yến tươi chưng sẵn

👍 Không chất bảo quản

👍Không chất tạo mùi, tạo vị

👍Không chứa thành phần tẩy trắng yến

👍 Không chứa chất độn chất làm dày

👍Uy tín thương hiệu đã khẳng định được ngày hôm nay ♥️

👍 30 % yến tươi chưng sẵn

👍 Không chất bảo quản

👍Không chất tạo mùi, tạo vị

👍Không chứa thành phần tẩy trắng yến

👍 Không chứa chất độn chất làm dày

👍Uy tín thương hiệu đã khẳng định được ngày hôm nay ♥️

#yenhu

#yensao

#lamnest

#yenkids

Sản phẩm cùng loại
Zalo